ساتیاپلاس » آرازتل

ساتیاپلاس » آرازتل

توضیحات نمونه کار

وبسایت ساتیاپلاس در سال 1398 فعالیت خودرا توسط محسن روشنی به عنوان سهامدار اصلی و دو سهامدار دیگر به عنوان هم‌بنیانگذار افتتاح شد. در این وبسایت از بالاترین و بهترین تکنولوژی های روز برای بهینه سازی و سرعت استفاده شده بود که کیفیت مطلوبی را در اجرای فرامین و دستورات داشت. اما به دلایلی که خارج از این بحث است، این وبسایت به تصمیم مجموعه با قیمت مناسبی به شخص دیگری واگذار شد و نام آن به آرازتل تغییر نام پیداکرد. در حال حاضر وب‌سایت آرازتل فعال بوده و رشد قابل توجهی نیز داشته است.


جزئیات نمونه کار