گوشی پلازا

توضیحات نمونه کار

این پروژه در سال 1399 به محسن روشنی سپرده شد تا وبسایت قدیمی مجموعه گوشی‌پلازا را که وبسایتی ضعیف بود، بروز کرده و تغییراتی در آن اعمال کند. پس از تغییر پلتفرم مورد استفاده و راه اندازی مجدد وبسایت؛ با شروع تولید محصولات، تولید محتوا، سئو و انجام امور فنی مربوط؛ شاهد رشدی قابل توجه در مجموعه بودیم و در حال حاضر این وبسایت فعال و قابل استفاده است.


جزئیات نمونه کار