آرادموبایل

توضیحات نمونه کار

تقریبا تیر ماه سال 1396 بود که محسن روشنی به عنوان هم‌بنیانگذار در کنار دو سهامدار دیگر مجموعه را با نام دنیای موبایل آغاز کردند. نام مجموعه توسط محسن‌روشنی رد شد و بجای آن از نام آرادموبایل استفاده شد که پیشنهاد شخص ایشان بود. راه اندازی وبسایت، ساخت محصولات، تمام طراحی ها و مواردی که در وبسایت ایجاد شده است همه و همه از فعالیت های م.ر در زمان فعالیت خود بوده است. اواسط سال 1398 بود که م.ر از این مجموعه جدا شد و سهام خودرا به سهامداران اصلی واگذار کرد. این وبسایت در حال حاضر (دیماه 99) در حال استفاده از همان فروشگاهی است که م.ر برای مجموعه طراحی و پیاده سازی کرده بود. البته در این بین فعالیت های ریز و درشتی هم صورت گرفته که بیان آن از حجم توضیحات این مورد خارج است.


جزئیات نمونه کار